وام قرض الحسنه

پارس فریلنسر در راستای حمایت از فریلنسرهای فعال ، به واجدین شرایط وام قرض الحسنه (وام با بهره صفر درصد) پرداخت می نماید

سرمایه گذاری در پارس فریلنسر

سقف وام و شرایط دریافت

10 میلیون ریال ، حداکثر زمان بازپرداخت 12 ماه

 1. امتیاز ” پروژه های انجام شده ” در پروفایل کمتر از 90% نباشد.
 2. امتیاز ” تمایل به همکاری مجدد ” در پروفایل کمتر از 80% نباشد.
 3. پروفایل حداقل 4ستاره و هیچ بازخورد منفی از کارفرما دریافت نکرده باشید.
 4. ارسال حداقل 50 پیشنهاد در سال.
 5. انجام حداقل  24 پروژه.
 6. دریافت نشان مهارت در زمینه کاری خود.

20 میلیون ریال ، حداکثر زمان بازپرداخت 12 ماه

 1. امتیاز ” پروژه های انجام شده ” در پروفایل کمتر از 90% نباشد.
 2. امتیاز ” تمایل به همکاری مجدد ” در پروفایل کمتر از 80% نباشد.
 3. پروفایل حداقل 4ستاره و هیچ بازخورد منفی از کارفرما دریافت نکرده باشید.
 4. ارسال حداقل 60 پیشنهاد در سال.
 5. انجام حداقل  36 پروژه.
 6. دریافت نشان مهارت در زمینه کاری خود.

40 میلیون ریال ، حداکثر زمان بازپرداخت 12 ماه

 1. امتیاز ” پروژه های انجام شده ” در پروفایل کمتر از 90% نباشد.
 2. امتیاز ” تمایل به همکاری مجدد ” در پروفایل کمتر از 100% نباشد.
 3. پروفایل حداقل 4ستاره و هیچ بازخورد منفی از کارفرما دریافت نکرده باشید.
 4. ارسال حداقل 100 پیشنهاد در سال.
 5. انجام حداقل  48 پروژه.
 6. دریافت نشان مهارت در زمینه کاری خود.

100 میلیون ریال ، حداکثر زمان بازپرداخت 24 ماه

 1. امتیاز ” پروژه های انجام شده ” در پروفایل کمتر از 100% نباشد.
 2. امتیاز ” تمایل به همکاری مجدد ” در پروفایل کمتر از 100% نباشد.
 3. پروفایل حداقل 4ستاره و هیچ بازخورد منفی از کارفرما دریافت نکرده باشید.
 4. ارسال حداقل 120 پیشنهاد در سال.
 5. انجام حداقل 90 پروژه .
 6. دریافت نشان مهارت در زمینه کاری خود.

100 میلیون ریال ، حداکثر زمان بازپرداخت 24 ماه

(مخصوص فریلنسرهای خانم)

 1. امتیاز ” پروژه های انجام شده ” در پروفایل کمتر از 90% نباشد.
 2. امتیاز ” تمایل به همکاری مجدد ” در پروفایل کمتر از 90% نباشد.
 3. پروفایل حداقل 4ستاره و هیچ بازخورد منفی از کارفرما دریافت نکرده باشید.
 4. ارسال حداقل 80 پیشنهاد در سال.
 5. انجام حداقل 48 پروژه.
 6. دریافت نشان مهارت در زمینه کاری خود.

درباره پلتفرم پارس فریلنسر:

پارس فریلنسر پلتفرم کاریابی آنلاین است که کار خود را بصورت حرفه ای از سال 96 آغاز کرده است.

در حال حاضر پارس فریلنسر تنها پلتفرمی است که تمام ابزارهای مورد نیاز برای استخدام ، برون سپاری پروژه و سفارش خدمات محلی را یکجا در اختیار کاربر قرار میدهد.

مسیر توسعه پارس فریلنسر را از اینجا ببینید