کارفرما هستید؟ ایده پردازید؟ کار آفرین هستید؟ شرکت یا سازمان حقوقی هستید؟ شرکت نوپا یا استارتاپید؟

پارس فریلَنسر (ParsFreelancer ) تنها پلتفرمی است که تمام ابزارهای مورد نیاز برای استخدام ، برون سپاری پروژه و سفارش خدمات محلی را یکجا در اختیار شما قرار میدهد و همیشه و همه‌جا به آن دسترسی دارید

پیشنهاد انجام پروژه

2. پیشنهادات را بررسی و بهترین پیمانکار(فریلنسر) را انتخاب نمایید.

اتمام کار

3.در صورت رضایت از کار مبلغ آن را پرداخت نمایید!

یا

دریافت رزومه

2.در عرض چند دقیقه , رزومه های کارجویان را در پنل یا ایمیل خود دریافت نمایید.

استخدام

3. رزومه ، پروفایل و فیدبکهای کارجویان را بررسی و سپس مراحل استخدام متخصصینی که برای شما مناسبند را انجام دهید.

یا

سفارش خدمات

1. پاسخ به چند سوال کوتاه در مورد نوع خدماتی که شما به آن نیاز دارید.

دریافت پیشنهادات

2.در عرض چند دقیقه , پنج درخواست سفارشی بر اساس نیازهای خاص خود دریافت خواهید کرد.

انتخاب

3. مقایسه متخصص ها، پروفایل و فیدبکهای آنها، و سپس انتخاب متخصصی که برای انجام کار شما مناسب است.