کارفرما هستید؟ ایده پرداز هستید؟ کار آفرین هستید؟ شرکت یا سازمان هستید؟

پیدا کردن فرد مناسب برای استخدام یا انجام کارهای شما همینجا در دستان شماست در پارس فریلنسر! پس از ارسال پروژه خود ،میلیون ها نفر از کارشناسان با استعداد از سراسر جهان، در عرض چند دقیقه به کسب و کار شما کمک می کنند!

دریافت پیشنهادات

۲٫ پیشنهادات را بررسی و بهترین پیمانکار(فریلنسر) را انتخاب نمایید.

اتمام کار

۳٫در صورت رضایت از کار مبلغ آن را پرداخت نمایید!

یا

بررسی

۱٫ از فهرست , پروفایل فریلنسرها را بررسی نمایید.

دعوت به همکاری

۲٫ با فریلنسر ها مذاکره کنید.

انتخاب

۳٫ سپس بهترین فریلنسر را استخدام کنید.

یا

سفارش خدمات

۱٫ پاسخ به چند سوال کوتاه در مورد نوع خدماتی که شما به آن نیاز دارید.

دریافت پیشنهادات

۲٫در عرض چند دقیقه , پنج درخواست سفارشی بر اساس نیازهای خاص خود دریافت خواهید کرد.

انتخاب

۳٫ مقایسه متخصص ها، پروفایل و فیدبکهای آنها، و سپس استخدام متخصصی که برای شما مناسب است.