راهنمای ارسال پیشنهاد جهت انجام پروژه (شرکت در مناقصه پروژه)

اگر قادر به انجام پروژه هستید باید پیشنهاد ارسال نمایید. (رایگان است)

۱. برای اینکار روی دکمه ارسال پیشنهاد کلیک نمایید، بودجه و زمان تحویل کار را ثبت نمایید. (کلیک نمایید)

توجه: (هنگام عضویت در سایت لینک فعال سازی حساب به ایمیل شما ارسال می شود)

۲. بودجه درخواستی جهت انجام پروژه باید مبلغی بین بودجه پروژه باشد، (فیلد اول)

۳. درصد مبلغ پرداخت امن یا پیش پرداخت یا بیعانه , مبلغی که مایلید کارفرما جهت شروع پروژه و تضمین گروگذاری کند.

۴. قبل و بعد از ارسال پیشنهاد از طریق دکمه ارسال پیام خصوصی می توانید با کارفرما مذاکره نمایید.

۵. همچنین قبل از پذیرفتن پیشنهاد از سوی کارفرما می توانید پیشنهاد خود را تغییر دهید.

6. راهنمای جامع فریلنسینگ را مطالعه فرمایید.