آزمون مهارت (skills test) + دریافت گواهینامه (certificate)

گواهینامه مهارت چیست؟

تست های مهارتی در واقع آزمون هایی برای تایید دانش پایه‌ای و پیشرفته شماست، دانشی که لازمه‌ی کسب و کار آنلاینتان است .

ارسال پیشنهاد

هر چقدر تعداد نشان های بیشتری کسب کنید ، پیشنهادهایتان برای کارفرما جذاب تر خواهد بود چرا که این نشان ها مصداقی بر مهارت های شماست . این مسئله پیش زمینه ذهنی و رغبت مشتری نسبت به شما را ساخته و آن ها را تشویق میکند سری هم به پروفایل شما بزنند و در صورتی که فرد موردنظرشان باشید شما را برای انجام کار استخدام کنند.

خروج از نسخه موبایل