راهنمای فازبندی پروژه و پرداخت امن

این سیستم جهت امنیت مالی کارفرما و فریلنسر و مدیریت آسان تر پرداخت های امن و مراحل اجرای پروژه می باشد. پس از انتخاب فریلنسر و انتقال پروژه به میز کار این قابلیت برای فریلنسر و کارفرما فعال میشود.

فازبندی پروژه به شما و فریلنسری که استخدام کرده‌اید اجازه می‌دهد که یک جدول کاری منظم داشته باشید که هر دو به آن دسترسی دارند. در این جدول، مراحل مختلف انجام پروژه، وضعیت و زمان مهلت انجام پروژه مشخص است. علاوه بر این فریلنسر می تواند بعد از تکمیل هر پروژه در صفحه فازبندی اتمام کار را اعلام کند و درخواست آزاد سازی پرداخت امن خود را داشته باشد تا کارفرما بتواند سریع‌تر هزینه  را آزاد نماید.

1-  ابتدا وارد صفحه مدیریت پیشنهادها شده و فریلنسر مورد نظر را برای انجام پروژه انتخاب کنید.

انتخاب فریلنسر

2- پس از انتخاب فریلنسر وارد میز کار پروژه می شوید.

می توانید هزینه انجام پروژه را در یک یا چند مرحله فازبندی کنید.

ایجاد پرداخت های امن

3- در فرم فازبندی پروژه می توانید شرایط مربوط به همان مرحله از پروژه را قید نمایید.

مانند تاریخ تحویل  و شرایط آزادسازی پرداخت امن

توجه: مجموع مراحل ایجاد شده باید برابر با بودجه کل پروژه باشد.

فرم ایجاد پرداخت امن

4- بررسی پرداخت های امن توسط فریلنسر: مراحل ایجاد شده را جهت بررسی برای فریلنسر ارسال کنید

بررسی توسط فریلنسر

4- پس از تایید فریلنسر مبالغ مربوط به هر مرحله را در سایت سپرده گذاری کنید.

4- در میز کار پروژه هزینه کل پروژه، پرداخت های امن سپرده گذاری و پرداخت های امن آزاد شده قابل مشاهده است.

میز کار پروژه

5- پس از تحویل کار توسط فریلنسر می توانید پرداخت امن را آزاد نمایید.

آزادسازی پرداخت امن