راهنمای فازبندی پروژه و پرداخت امن

این سیستم جهت امنیت مالی طرفین و مدیریت آسان تر پرداخت های امن و مراحل اجرای پروژه می باشد. پس از انتخاب فریلنسر و انتقال پروژه به میز کار این قابلیت برای فریلنسر و کارفرما فعال میشود.

فازبندی پروژه به شما و فریلنسری که استخدام کرده‌اید اجازه می‌دهد که یک جدول کاری منظم داشته باشید که هر دو به آن دسترسی دارند. در این جدول، مراحل مختلف انجام پروژه، وضعیت و زمان مهلت انجام پروژه مشخص است. علاوه بر این فریلنسر می تواند بعد از تکمیل هر پروژه در صفحه فازبندی اتمام کار را اعلام کند و درخواست آزاد سازی پرداخت امن خود را داشته باشد تا کارفرما بتواند سریع‌تر هزینه  را آزاد نماید.

طرفین پروژه قادر هستند به تعداد نامحدود برای پروژه مرحله یا فاز تعریف و مبلغ هر مرحله را مشخص نمایند,فریلنسر هم میتواند برای هر مرحله درخواست سپرده گذاری  یا همان پرداخت امن نماید،کارفرما هم پس از دریافت هر مرحله و رضایت از کار پرداخت امن همان فاز را برای فریلنسر آزاد نماید.

1- جهت فازبندی  وارد صفحه پروژه شوید و از تب مراحل پروژه(پرداخت های امن) مراحل پروژه که شامل توضیحات ، مبلغ و تاریخ تحویل می باشد را تعریف نمایید.

2- توجه داشته باشید پس از ایجاد هر مرحله توسط فریلنسر، کارفرما باید آن را تایید نماید.

تصویر میز کار پروژه

سپرده گذاری

3- پس از تایید یا ایجاد فاز توسط کارفرما ، مرحله  در وضعیت (A: تایید فازجهت درخواست پرداخت امن ) قرار میگیرد و فریلنسر باید از طریق کلید عملیات (B: درخواست برای سپرده گذاری وجه)  را انجام دهد.

توجه : پس از پرداخت وجه توسط کارفرما وضعیت مرحله به سپرده گذاری شده است تغییر میکند.

درخواست سپرده گذاری توسط فریلنسر

4- درخواست سپرده گذاری از طریق ایمیل و داشبورد سایت به کارفرما اطلاع رسانی می شود.

سپرده گذاری: کارفرما می تواند از طریق میز کار پروژه ، داشبور سایت یا از طریق منوی مراحل و پرداخت های امن در پنل کاربری خود مبالغ پرداخت امن را سپرده گذاری نماید.

سپرده گذاری توسط کارفرما

5- آزادسازی و دریافت هزینه انجام پروژه: فریلنسرمی تواند از طریق میز کار پروژه  یا از طریق منوی مراحل پروژه در پنل کاربری خود درخواست را ثبت نماید.

درخواست آزادسازی توسط فریلنسر

6- جهت مدیریت مراحل پروژه وارد داشبورد شوید و از منوی پروژه های من گزینه فازبندی یا مراحل پروژه را کلیک نمایید سپس مرحله مربوطه را از طریق کلید عملیات مدیریت نمایید.