راهنمای فازبندی پروژه و پرداخت امن

این سیستم جهت امنیت مالی کارفرما و فریلنسر و مدیریت آسان تر پرداخت های امن و مراحل اجرای پروژه می باشد. پس از انتخاب فریلنسر و انتقال پروژه به میز کار این قابلیت برای فریلنسر و کارفرما فعال میشود.

فازبندی پروژه به شما و فریلنسری که استخدام کرده‌اید اجازه می‌دهد که یک جدول کاری منظم داشته باشید که هر دو به آن دسترسی دارند. در این جدول، مراحل مختلف انجام پروژه، وضعیت و زمان مهلت انجام پروژه مشخص است. علاوه بر این فریلنسر می تواند بعد از تکمیل هر پروژه در صفحه فازبندی اتمام کار را اعلام کند و درخواست آزاد سازی پرداخت امن خود را داشته باشد تا کارفرما بتواند سریع‌تر هزینه  را آزاد نماید.

طرفین پروژه قادر هستند به تعداد نامحدود برای پروژه مرحله یا فاز تعریف و مبلغ هر مرحله را مشخص نمایند، فریلنسر هم میتواند برای هر مرحله درخواست سپرده گذاری  یا همان پرداخت امن نماید، کارفرما هم پس از دریافت هر مرحله و رضایت از کار پرداخت امن همان فاز را برای فریلنسر آزاد نماید.

1- جهت فازبندی  وارد صفحه پروژه شوید و از تب مراحل پروژه(پرداخت های امن) مراحل پروژه که شامل توضیحات ، مبلغ و تاریخ تحویل می باشد را تعریف نمایید.

* توجه داشته باشید پس از ایجاد هر مرحله توسط فریلنسر، کارفرما باید آن را تایید نماید سپس فریلنسر می تواند درخواست گروگذاری یا سپرده گذاری وجه دهد.

تصویر میز کار پروژه

سپرده گذاری

2- پس از تایید یا ایجاد فاز توسط کارفرما ، مرحله  در وضعیت (قسمت A در تصویر زیر: تایید فازجهت درخواست پرداخت امن ) قرار میگیرد و فریلنسر باید از طریق کلید عملیات (قسمت B در تصویر زیر: درخواست برای سپرده گذاری وجه)  را انجام دهد.

** درخواست سپرده گذاری از طریق ایمیل و داشبورد سایت به کارفرما اطلاع رسانی می شود.

توجه : پس از پرداخت وجه توسط کارفرما وضعیت مرحله به سپرده گذاری شده است تغییر میکند.

درخواست سپرده گذاری توسط فریلنسر

3- سپرده گذاری: کارفرما می تواند از طریق میز کار پروژه ، داشبور سایت یا از طریق منوی مراحل و پرداخت های امن در پنل کاربری خود مبالغ پرداخت امن را سپرده گذاری نماید.

سپرده گذاری توسط کارفرما

4- آزادسازی و دریافت هزینه انجام پروژه: فریلنسر می تواند پس از اتمام کار مربوطه از طریق میز کار پروژه  یا از طریق منوی مراحل پروژه در پنل کاربری خود درخواست آزادسازی را ثبت نماید.

درخواست آزادسازی توسط فریلنسر

** جهت مدیریت مراحل پروژه وارد داشبورد شوید و از منوی پروژه های من گزینه فازبندی یا مراحل پروژه را کلیک نمایید سپس مرحله مربوطه را از طریق کلید عملیات مدیریت نمایید.