راهنمای تکمیل پروفایل و شروع به کار

به عنوان یک فریلنسر، شما باید اعتماد کارفرما را قبل از اینکه بتوانید پروژه او را به دست بگیرید، جلب کنید.

صفحه پروفایل، یکی از بهترین ابزارهای شما برای این کار است. می توانیم آن را با ویترین مغازه مقایسه کنیم. وقتی افراد چیزی که نیاز دارند را ببینند، در اینصورت معامله خواهند کرد.

یک پروفایل کسل کننده و مبهم شما را از مرحله مناقصه حذف می کند. اعتماد کارفرمایان را با یک پروفایل کامل و خوب جلب کنید. عکس رسمی و حرفه ای از خود آپلود کنید و مهارت ها و تجربیاتتان را تکمیل نمایید.
جدای از پروفایل، کارفرمایان همچنین فریلنسرها را بر اساس پروژه های قبلی آنها انتخاب می کنند. پورتفولیو، فرصتی برای نمایش استعداد شما است پس بهترین کارهایتان را نشان دهید. هیچ صدایی بلندتر از پورتفولیوی (نمونه کار) خوب نیست.

راهنمای مصور ویرایش پروفایل را در ادامه ببینید