راهنمای فازبندی پروژه و پرداخت امن

این سیستم جهت امنیت مالی طرفین و مدیریت آسان تر پرداخت های امن و مراحل اجرای پروژه می باشد.

پس از انتخاب فریلنسر و انتقال پروژه به میز کار این قابلیت برای فریلنسر و کارفرما فعال میشود.

طرفین پروژه قادر هستند به تعداد نامحدود برای پروژه مرحله یا فاز تعریف و مبلغ هر مرحله را مشخص نمایند,فریلنسر هم میتواند برای هر مرحله درخواست سپرده گذاری  یا همان پرداخت امن نماید،کارفرما هم پس از دریافت هر مرحله و رضایت از کار پرداخت امن همان فاز را برای فریلنسر آزاد نماید.

1- جهت فازبندی  وارد صفحه پروژه شوید و از تب مراحل پروژه(پرداخت های امن) مراحل پروژه را تعریف نمایید.

2- پس از ایجاد هر مرحله توسط فریلنسر، کارفرما باید آن را تایید نماید.

تصویر میز کار پروژه

سپرده گذاری

3- پس از تایید توسط کارفرما ، مرحله  در وضعیت تایید فازجهت درخواست پرداخت امن قرار میگیرد و فریلنسر باید از طریق کلید عملیات (درخواست برای سپرده گذاری وجه)  را انجام دهد.

توجه : پس از پرداخت وجه توسط کارفرما وضعیت مرحله به سپرده گذاری شده است تغییر میکند.

درخواست سپرده گذاری توسط فریلنسر

سپرده گذاری توسط کارفرما

درخواست آزادسازی توسط فریلنسر

4- همچنین جهت مدیریت مراحل پروژه وارد داشبورد شوید و از منوی پروژه های من گزینه فازبندی یا مراحل پروژه را کلیک نمایید سپس مرحله مربوطه را از طریق کلید عملیات مدیریت نمایید.

مطلب پیشنهادی:  چگونگی تبدیل  شدن به یک فریلنسر ( و رها کردن شغل دفتری تان در 30 روز )