راهنمای انتشار سرویس جدید

به عنوان یک متخصص، شما باید اعتماد کارفرما را قبل از اینکه بتوانید پروژه او را به دست بگیرید، جلب کنید.

  • صفحه خدمات، یکی از بهترین ابزارهای شما برای این کار است. می توانیم آن را با ویترین مغازه مقایسه کنیم. وقتی افراد چیزی که نیاز دارند را ببینند، در اینصورت معامله خواهند کرد.
  • اعتماد کارفرمایان را با درج توضیحات کامل و خوب درباره سرویس های خود جلب کنید.
  •  عکس یا لوگوی رسمی و حرفه ای آپلود کنید , تصاویر و ویدئو های با کیفیت از نمونه کارهای مربوط به سرویس خود قرار دهید , به سولات متداول پاسخ دهید.

درخواست خدمات مشتریان چگونه به متخصصین ارسال میشود؟

راهنمای تصویری ارائه سرویس جدید را در ادامه ببینید